WordPress Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Välj min startsida i WordPress


Steg 4 i Skapa min WordPress -serie.

Så här väljer du vilken sida som visas när någon besöker din webbplats.

  1. Logga in på WordPress.
  2. I menyn till vänster väljer du Inställningar och sedan Läser .
  3. Bredvid Din startsida visas , välj En statisk sida (välj nedan) och välj sedan den sida du vill ha i Hemlista .
    • Eller om du vill använda din bloggsida som startsida väljer du Dina senaste inlägg .
  4. Välj Spara ändringar.

När du väl har valt din startsida kan du lägga till sidor i navigeringsmenyn.