Kontohantering Hjälp

Uppdatera min GoDaddy-kontoprofil

Vi rekommenderar att du alltid håller kontoprofilens information uppdaterad för att skydda kontot. Profilinformationen inkluderar ditt namn, e-postadress, postadresser, organisation, telefonnummer och standardvaluta.

OBS! Vi rekommenderar att du även kontrollerar dina telefonnummer för tvåstegsverifiering när du ändrar profilinformationen, om sådana har konfigurerats.
  1. Gå till din GoDaddy Min profil profilsida. Du kan uppmanas att logga in.
  2. Under Min profil väljer du informationen du vill ändra.
    Obligatoriskt: Ditt primära telefonnummer måste vara ett mobilnummer som kan ta emot sms. Det är till det här numret vi skickar en verifieringskod när vi behöver bekräfta din identitet.
    • Om du ändrar din e-postadress eller ditt primära telefonnummer kommer vi att visa dig den e-postadress eller det nummer som vi har registrerat. Innan du väljer Skicka verifieringskod ska du först ändra din e-post eller ditt telefonnummer till det du vill använda och sedan välja Skicka verifieringskod. Sedan skickar vi koden till den uppdaterade e-postadressen eller telefonnumret. Följ stegen för att bekräfta den nya informationen.
    • Din hemtelefon kan vara ett markbundet nummer. Anknytningar stöds inte.
    • Uppdatera all övrig profilinformation efter behov och välj sedan Uppdatera. Ändringarna sparas.

Relaterade steg

Mer information