Gå direkt till huvudinnehållet
Ring oss
Telefonnummer och tider
Hjälpcenter

Utforska våra hjälpresurser online

Hjälp

Domäner Hjälp

Tilldela mappbehörigheter för ombud

När du har godkänt åtkomst för ombud till domäner i ditt konto kan du använda mapparna för att begränsa vilka domäner de kan visa och hantera. Genom att begränsa åtkomsten till specifika mappar kan du kontrollera vad dina ombud kan göra med domänerna för din räkning.

 1. Logga in på din GoDaddy-domänportfölj. (Behöver du hjälp med att logga in? Ta reda på ditt användarnamn eller lösenord.)
 2. Markera kryssrutan bredvid åtminstone en domän.
  skärmbild med flera markerade domäner
 3. Välj Lägg till i mapp från åtgärdsmenyn.
  • Beroende på hur stor din skärm är kanske du måste välja menyn Mer och sedan rulla nedåt för att visa Lägg till i mapp.
 4. I menyn skärmbild av menyikonen för fler alternativ Fler alternativ väljer du Hantera mapp för att visa de aktuella behörighetsinställningarna för respektive mapp.
  • Ombud med domänåtkomst till ditt konto tilldelas automatiskt Hanteringsåtkomst till mappen Alla domäner och får åtkomst till samtliga domäner i ditt konto. Om du vill begränsa domänerna de kan få åtkomst till ska du ändra inställningen Hanteringsåtkomst för mappen Alla domäner till Av och sedan ge åtkomst till andra mappar.
 5. Ändra statusen till eller Av för respektive ombud för att godkänna Hanteringsåtkomst och/eller Överför åtkomst till en specifik mapp. De olika åtkomsttyperna styr vilka domänåtgärder som ombuden kan slutföra:
  • Ombud med Hanteringsåtkomst till en mapp kan:
   • Uppdatera kontaktuppgifter
   • Redigera namnservrar
   • Redigera värdnamn
   • Redigera vidarebefordran
   • Låsa eller låsa upp domäner
   • Aktivera eller inaktivera automatisk förnyelse
   • Hantera underdomäner
  • Ombud med Överför åtkomst till en mapp kan:
   • Överföra domäner till ett annat GoDaddy-konto
   • Överföra domäner till en annan registrator
   • Ta bort domäner
   • Annonsera domäner till salu
 6. Välj Spara för att slutföra dina ändringar.

Relaterade steg

Mer information