|  Start
Hjälp

Kontohantering Hjälp

Stänga av tvåstegsverifiering

Följ de här stegen för att stänga av tvåstegsverifiering (2SV). Stegen varierar beroende på om du har tillgång till enheten (smarttelefon, surfplatta, dator eller säkerhetsnyckel till maskinvara) som du ursprungligen ställde in 2-stegsverifiering på eller inte.

Jag har enheten (eller min säkerhetskopia)

 1. Gå till GoDaddy Inloggning och PIN-kod .
 2. Eventuellt får du en uppmaning att logga in. Om du aktiverade 2SV så är det här som du anger koden vi skickar till dig, koden från din autentiseringsapp eller sätter i din säkerhetsnyckel.
 3. I fältet för Tvåstegsverifiering väljer du Redigera.
 4. Välj Ta bort bredvid autentiseringsmetoden du vill ta bort (nedanför Hur vill du få verifieringskoder?).
 5. Välj Ta bort. Vi stänger genast av 2SV.
 6. Om du ställer in en reservmetod för 2-stegsverifiering upprepar du steg 3 till 5 för reservmetoden.

Jag har inte tillgång till enheten (eller en reserv)

Om du vill stänga av 2SV trots att du inte längre har tillgång till din 2SV-enhet (har tappat bort mobilen osv.), måste du skicka ett e-postmeddelande till oss med en kopia av din fotolegitimation enligt beskrivningen nedan.

 1. Skapa ett e-postmeddelande med ämnesraden ”Stäng av tvåstegsverifiering”.

  OBS! Detta e-postmeddelande måste komma ifrån e-postadressen som är kopplat till ditt konto. Om du behöver uppdatera den e-postadress som finns registrerad går du till www.changeupdate.com.

 2. I meddelandetexten anger du ditt fullständiga namn, ditt GoDaddy kontonummer och varför du vill stänga av 2SV.
 3. Kopiera och klistra in hela följande text i e-postmeddelandet:

  ”Jag godkänner” följande: Jag begär att GoDaddy STÄNGER AV min tvåstegsverifiering. Jag intygar och bekräftar att jag är kontoinnehavaren som nämns ovan, eller annars, om jag inte är kontoinnehavaren, att jag är en behörig representant för kontoinnehavaren. Jag förstår att när tvåstegsverifiering avslutas kommer kontot inte längre att vara skyddat av den extra säkerheten, och att allt innehåll/alla registrerade domäner kommer att vara föremål för denna ändring. Jag godkänner att varken registratorn eller någon av dess samarbetspartners ska hållas ansvariga gentemot mig eller någon annan part för åtgärder som vidtas enligt denna begäran. Härmed avsäger jag mig alla anspråk relaterade till denna begäran gentemot registratorn eller någon av dess samarbetspartners. Jag samtycker vidare till att inkomma med svaromål för registratorn och dess samarbetspartners samt hålla registratorn och dess samarbetspartners skadeslösa för förluster, ansvar eller utgifter, inklusive rimligt advokatarvode, som uppkommer från tredje parts anspråk, talan eller krav som gäller den här begäran eller någon åtgärd som vidtas av registratorn i samband med denna begäran.

 4. Bifoga en färgkopia av din statligt utfärdade ID-handling med foto i e-postmeddelandet. Kopian måste vara i färg och visa fullständigt namn och namnteckning, födelsedatum, utfärdandedatum och sista giltighetsdatum och personen på bilden måste vara tydligt identifierbar.
 5. Skicka e-postmeddelandet och den bifogade kopian av ID-handlingen till twostepcancel@godaddy.com. Vi kommer att svara inom 72 timmar.

Mer information


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.