|  Start
Hjälp

Windows-värdtjänster (Plesk) Hjälp

Redirect my WordPress website to HTTPS for Plesk hosting

If you have a secure certificate (SSL) on your WordPress website, you can automatically redirect visitors to the secured (HTTPS) version of your website to make sure their information is protected.

Note: Several plug-ins are available for WordPress that can redirect your URL automatically after you have installed your SSL certificate. For help with WordPress plugins, see wp.org

How you redirect traffic depends on the type of hosting you have.

WordPress installed on Plesk/Windows hosting

  1. Log in to your WordPress admin panel.
  2. Click Settings and then General.
  3. Change your WordPress URL and Site URL from http://coolexample.com to https://coolexample.com and click Save Changes.
  4. Create a web.config file in your httpdocs folder
  5. Insert the code listed below into your web.config file and save the file.
    <configuration> <system.webServer> <rewrite> <rules> <clear /> <rule name="Redirect to https" stopProcessing="true"> <match url="(.*)" /> <conditions> <add input="{HTTPS}" pattern="off" ignoreCase="true" /> </conditions> <action type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" redirectType="Permanent" /> </rule> <rule name="Main Rule" stopProcessing="true"> <match url=".*" /> <conditions logicalGrouping="MatchAll"> <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true" /> <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true" /> </conditions> <action type="Rewrite" url="index.php/{R:0}" /> </rule> </rules> </rewrite> </system.webServer> </configuration>

    More info


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.