Domäner Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Redigera mina domänmappar

Redigera dina domänmappar och ändra detaljer som namn och beskrivning. Du kan även göra ändringar i mapptillstånd för delegater med åtkomst till dina domäner .

  1. Logga in på din GoDaddy-domänportfölj. (Behöver du hjälp med att logga in? Ta reda på ditt användarnamn eller lösenord.)
  2. Välj ikonen Mappar ovanför din domänlista, välj mappen du vill redigera och välj sedan Redigera mapp .
    välj redigera mapp
  3. Redigera mappdetaljer efter behov.
    OBS! Namnet på och beskrivningen för mappen Alla domäner kan inte redigeras.
  4. Välj åtkomstnivå för ombud genom att aktivera eller inaktivera behörighet för hanteringsåtkomst och överföringsåtkomst .
  5. Välj Spara för att tillämpa ändringarna.

Relaterade steg

Mer information