GoDaddy Hjälp

Redigera ditt WordPress-tema med FTP

Obligatoriskt: Innan du gör några ändringar i ett WordPress-tema skapar du ett underordnat tema som du installerar och sedan aktiverar. Om du inte har ett underordnat tema kommer dina ändringar förloras varje gång ditt tema uppdateras.

Du kan göra anpassade ändringar av CSS för ditt WordPress-tema via FTP. Så här gör du det.

  1. Anslut till dina värdtjänster med FTP på Linux-värdtjänster (med cPanel) eller Managed WordPress.
  2. Navigera till mappen wp-content/themes.
  3. Öppna mappen som innehåller ditt underordnade tema.
  4. Leta upp och redigera filen style.css.
  5. Spara ändringarna och ladda upp filen.

Mer information