WordPress Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Omdirigera HTTP till HTTPS för WordPress på Windows

För att omdirigera din WordPress-webbplats till det säkra HTTPS-protokollet i Windows finns det flera steg som måste vidtas innan omdirigeringen fungerar som den ska.

OBS! Om din webbplats finns på vår hanterade WordPress-värdplattform behöver du inte ändra dessa inställningar manuellt, så konfigureras HTTPS-protokollet automatiskt.

Steg för WordPress-förberedelser

Dessa steg bör vidtas innan du ändrar någon kod.

 1. Logga in på WordPress.
 2. Från menyn till vänster väljer du Inställningar och sedan Allmänt .
 3. Hitta följande poster:
  • WordPress-adressen (URL)
  • Webbplatsadress (URL)
 4. Uppdatera båda webbadresserna så att de inkluderar https istället för http .
 5. Rulla längst ner på sidan och välj Spara ändringar.

Windows omdirigeringssteg

Om din WordPress-webbplats lagras i Windows kommer den att använda en web.config-konfigurationsfil . Om du placerar web.config i roten på din webbplats kommer webbplatsens beteende att ändras när filen upptäcks och körs.

 1. Ladda ner en kopia av din web.config från ditt värdtjänstkonto.
 2. Öppna filen med en textredigerare som du väljer.

  OBS! Se till att du redigerar filen web.config med en redigerare för oformaterad text som inte använder ordbrytning. Vissa redigerare (t.ex. MS Word eller Notepad med aktiverad ordbrytning) infogar osynliga tecken för att beteckna ett radavbrott. Din web.config-fil fungerar inte om den innehåller specialtecken.

 3. Gör nödvändiga ändringar (se exempel nedan).
 4. Spara ändringarna.
 5. Ladda upp den modifierade web.config till ditt värdkonto.
 6. Testa ditt arbete genom att besöka webbplatsen via HTTP-protokollet. Den ska omdirigeras till HTTPS automatiskt.

Exempel på WordPress web.config-innehåll

Din WordPress-webbplats bör redan ha en standardpost i dinweb.config filen. Det bör se ut som i det här exemplet:

? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"? > konfiguration > system.webServer > skriv om > regler > regelnamn = "WordPress-regel" stopProcessing = "true"> match url = ". *" / > villkor > add input = " {REQUEST_FILENAME} " matchType = "IsFile" negate = "true" / > add input = " {REQUEST_FILENAME} " matchType = "IsDirectory" negate = "true" / > / villkor > action type = "Rewrite" url = "index.php" / > / regel > / regler > / skriv om > /system.webServer > / konfiguration >

För att säkerställa att ditt värdtjänstkonto tvingar HTTPS-protokollet till all trafik till webbplatsen måste du lägga till följande i filen web.config.

Rensa / > regelnamn = "Omdirigera till https" stopProcessing = "true"> match url = "(. *)" / > villkor > add input = " {HTTPS} " pattern = "off" ignoreCase = "true" / > / villkor > action type = "Redirect" url = " https://{HTTP_HOST}{REQUEST_URI} " https://{HTTP_HOST}{REQUEST_URI} = "Permanent" / > / regel >

Du måste placera kodavsnittet efter reglerna i filen web.config. Det ska se ut som i följande exempel:

? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"? > konfiguration > system.webServer > skriv om > regler > Rensa / > regelnamn = "Omdirigera till https" stopProcessing = "true"> match url = "(. *)" / > villkor > lägg till input = "{HTTPS} "pattern =" off "ignoreCase =" true "/ > / villkor > action type = "Redirect" url = "https://{HTTP_HOST}{REQUEST_URI} "redirectType =" Permanent "/ > / regel > regelnamn = "WordPress-regel" stopProcessing = "true"> match url = ". *" / > villkor > lägg till input = "{REQUEST_FILENAME} "matchType =" IsFile "negate =" true "/ > lägg till input = "{REQUEST_FILENAME} "matchType =" IsDirectory "negate =" true "/ > / villkor > action type = "Rewrite" url = "index.php" / > / regel > / regler > / skriv om > /system.webServer > / configuration >

Mer information