Windows-värdtjänster (Plesk) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Vad är en web.config-fil?

En web.config-fil är en Windows-fil som låter dig anpassa hur din webbplats eller en viss katalog på din webbplats beter sig. Om du till exempel placerar en web.config-fil i rotkatalogen påverkar den hela webbplatsen (www.coolexample.com). Om du placerar den i en / content-katalog påverkar den endast den katalogen (www.coolexample.com/content). Men för att en web.config-fil ska kunna registreras i en specifik katalog måste det finnas en web.config-fil i rotkatalogen .

OBS! Web.config-filer är XML-dokument som fungerar på Windows-servrar. ”.config” är inte ett tillägg som .html eller .txt. Mer information om hur du konfigurerar web.config-filer finns på Microsofts webbplats .