Domäner Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Om .LIFE-domäner med GoDaddy

Identity Digital är GoDaddys sponsor och backend-leverantör för .LIFE-tillägget.

Vem kan registrera .LIFE-domäner?

Vem som helst kan registrera .LIFE-domäner enligt först till kvarn-principen.

Registreringsbegränsningar

När du registrerar en .LIFE-domän måste du följa specifika krav.

  • Måste innehålla: 1–63 tecken
  • Kan använda : Bokstäver (az-tecken), siffror (0-9) och bindestreck (utom i domännamnets tredje eller fjärde tecken)
  • Kan inte använda : Specialtecken (t.ex. & och #)
  • IDN : stöds

Funktioner

Återbetalningar

Mer information om återbetalningar finns i vår återbetalningspolicy . De flesta domäner följer standardåterbetalningsvillkoren , men vissa domäner kan ha undantag eller kanske inte återbetalas alls. Gå igenom informationen under Produkter med särskilda återbetalningsvillkor och välj sedan Domännamnsregistrering / förnyelse och produkter som inte är berättigade till återbetalning .

Namnserverkrav

  • Måste använda : 1-13 namnservrar
  • Kan ha: DNSSEC, IPv4, IPV6

Mer information