Domäner Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Om .HAIR-domäner

XYZ.com är sponsor och CentralNic är backend-leverantör för .HAIR-tillägget.

Vem kan registrera .HAIR-domäner?

Vem som helst kan registrera .HAIR-domännamn enligt först till kvarn-principen.

Registreringsrestriktioner

När du registrerar en .HAIR-domän måste du följa specifika krav.

  • Måste ha: 3–63 tecken
  • Kan ha: Bokstäver (a–z), siffror (0–9) och bindestreck (utom som tredje eller fjärde tecken i domännamnet)
  • Får inte ha: Specialtecken (t.ex. & och #)
  • IDN:er: Stöds

Funktioner

Återbetalning

Se vår återbetalningspolicy för detaljer om återbetalningar. De flesta domäner följer Standardvillkoren för återbetalning, men vissa domäner kan ha undantag eller saknar helt möjlighet till återbetalning. Gå igenom information under Produkter med särskilda återbetalningsvillkor > Domännamnsregistreringar/förnyelser och Produkter som inte berättigar till återbetalning.

Namnserverkrav

  • Måste ha: 1–13 namnservrar
  • Kan ha: DNSSEC, IPv4, IPV6

Mer information