Domäner Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Om domäner med ändelsen .CONTRACTORS

Identity Digital är sponsor och backend-leverantör för .CONTRACTORS-tillägget.

Vem kan registrera .CONTRACTORS-domäner?

Vem som helst kan registrera .CONTRACTORS-domännamn enligt först till kvarn-principen.

Registreringsbegränsningar

När du registrerar en .CONTRACTORS-domän måste du följa specifika krav.

  • Måste innehålla: 1–63 tecken
  • Kan använda : Bokstäver (az-tecken), siffror (0-9) och bindestreck (utom i domännamnets tredje eller fjärde tecken)
  • Kan inte använda : Specialtecken (t.ex. & och #)
  • IDN : stöds

Funktioner

Återbetalningar

Mer information om återbetalningar, se vår återbetalningspolicy De flesta domäner följer standardåterbetalningsvillkoren , men vissa domäner kan ha undantag eller är kanske inte återbetalbara alls. Läs informationen under Produkter med särskilda återbetalningsvillkor > Domännamnsregistreringar / förnyelser och produkter berättigar inte till återbetalning .

Namnserverkrav

  • Måste använda : 1-13 namnservrar
  • Kan ha: DNSSEC, IPv4, IPV6

Mer information