Kontohantering Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Logga ut från mitt GoDaddy-konto på distans

Logga ut från ditt GoDaddy-konto om du tror att ditt konto kan ha komprometterats eller om du inte kommer ihåg om du har loggat ut från en delad enhet.

  1. Gå till ditt GoDaddy Sidan Inloggning och PIN-kod.
  2. Välj Hantera alla sessioner under Aktiva inloggningar för att se alla enheter och webbläsare som är inloggade på ditt konto.
    Klicka på Hantera alla sessioner
  3. Välj Logga ut om du vill logga ut från en viss enhet eller webbläsare. Välj sedan Logga ut igen i det nya fönstret för att bekräfta. Du loggas ut från den enheten eller webbläsaren inom 5 minuter.

Mer information