Kontohantering Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Logga in på mitt Poynt-konto

Logga in på ditt Poynt-konto för att komma åt din Poynt-kontrollpanel och kontoinformation. För närvarande går det inte att komma åt Poynt-instrumentpanelen direkt via GoDaddy.

OBS! Poynt och GoDaddy har gått samman ! Det innebär att Poynt-kunder behöver vidta en engångsåtgärd för att ansluta ett GoDaddy-konto. När kontona har anslutits använder du samma autentiseringsuppgifter för att logga in på Poynt och GoDaddy .

  1. Från Poynt-hemsidan väljer du Logga in .
  2. Ange e-postadress och lösenord för ditt Poynt-konto och välj sedan Logga in .
  3. Om du inte redan har anslutit ett GoDaddy-konto till ditt Poynt-konto uppmanas du att vidta någon av följande engångsåtgärder:
    • Länka ett befintligt GoDaddy-konto : Om du redan är en GoDaddy-kund väljer du Länka konto . Ange ditt GoDaddy- användarnamn eller kundnummer och lösenord och välj sedan Logga in . (Om du inte kommer ihåg din GoDaddy-information kan du hämta ditt användarnamn och återställa lösenordet så här .)
    • Skapa ett nytt GoDaddy-konto : Om du inte har ett GoDaddy-konto än väljer du Skapa nytt konto . Ange ett användarnamn och lösenord , följ sedan anvisningarna på skärmen för att acceptera GoDaddys villkor och anslut ditt nya konto.
    • Acceptera GoDaddys villkor : Om du inte uppmanas att länka eller skapa ett GoDaddy-konto kan du helt enkelt acceptera GoDaddys villkor. Detta skapar automatiskt ett GoDaddy-konto åt dig med dina inloggningsuppgifter för Poynt.
  4. När du har länkat eller skapat ett GoDaddy-konto använder du samma GoDaddy-autentiseringsuppgifter för att logga in på både din Poynt-kontrollpanel och ditt GoDaddy-konto .

Mer information