WordPress Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Lägg till knappar för sociala medier i WordPress

OBS! Vi erbjuder GoDaddy Social där våra experter hanterar ditt onlineliv om du föredrar att lägga ner tid på andra saker.

För att dra nytta av sociala medier på din WordPress-webbplats måste du lägga till en widget för sociala medier. När de installerats är dessa widgets vanligtvis synliga i antingen sidofältet eller i sidfoten. Det finns många insticksprogram som kan användas för detta, till exempel insticksprogrammet Contact Widgets.

  1. Logga in på WordPress.
  2. Installera och aktivera insticksprogrammet Contact Widgets. För hjälp, se Installera ett insticksprogram i WordPress och Aktivera ett insticksprogram i WordPress .
  3. I instrumentpanelen menyn, klicka på Utseende och sedan under Utseende klicka Widgets.
  4. Under Tillgängliga widgetar klickar du på Sociala profiler och väljer sedan Lägg till widget .
  5. Välj var du vill ha det.
  6. Klicka på Lägg till widget .
  7. Hitta inställningarna för Sociala profiler till höger och ge widgeten en titel (exempel: Håll kontakten!)
  8. Klicka på de ikoner för sociala medier som du vill lägga till.
  9. Ändra fälten så att de inkluderar dina specifika uppgifter i sociala medier (exempel: https://www.facebook.com/username ).
  10. Klicka på knappen Spara.

Nu kan du titta på din livewebbplats för att se om widgeten ser ut som du vill.