Gå direkt till huvudinnehållet

Domäner Hjälp

Lägg till en MX-post

Konfigurera dina MX-poster (Mail Exchanger) i din DNS-zonfil för att ansluta till din e-posttjänst, såsom Google-e-post eller Microsoft 365. Vi lägger till nödvändiga MX-poster åt dig när din domän använder GoDaddy-namnservrar och din e-posttjänst går genom GoDaddy. Tillägg av nya MX-poster kan påverka befintliga MX-poster för din aktuella e-posttjänst.

 1. Logga in på GoDaddy Domänkontrollcenter. (Behöver du hjälp med att logga in? Ta reda på ditt användarnamn eller lösenord.)
 2. Välj din domän för att komma till sidan Domäninställningar.
 3. Gå till Ytterligare inställningar och välj Hantera DNS.
 4. Välj Lägg till under tabellen med poster.
 5. Gå till Typ och välj MX.

  Obs! En domän kan bara använda en e-posttjänst åt gången. Du kan till exempel använda Microsoft 365 eller Google-e-post på en domän, men du kan inte använda båda e-posttjänsterna på samma domän.

 6. Ange uppgifterna för din MX-post:
  • Värd: Domänen eller underdomänen för MX-posten. De flesta e-postservrar använder @ för värden men du kan även använda en underdomän, såsom www eller mail.
  • Pekar mot: E-postserverns adress, såsom smtp.secureserver.net.
  • Prioritet: Ordningen i vilken posterna utvärderas och används. Lägre prioriteter blir lästa före högre prioriteter.
  • TTL: Hur länge servern ska cacha information. Standardinställningen är 1 timme.
 7. Välj Spara för att spara din nya MX-post.

Det kan ta upp till 48 timmar innan dina ändringar börjar gälla globalt.

Relaterade steg

 • Bekräfta att dina MX-poster är korrekt konfigurerade genom att skicka ett testmeddelande till dig själv. Kom ihåg att det kan ta upp till 48 timmar innan DNS-ändringarna börjar gälla.
 • Behöver du ändra dina MX-poster? Ändra vad du vill när som helst.

Mer information