SSL-certifikat Hjälp

Installera ett SSL-certifikat manuellt på min Exchange Server 2010

När din certifikatbegäran har godkänts kan du ladda ner ditt certifikat från SSL-hanteraren och installera det på din Microsoft Exchange Server 2010.

Kopiera dina certifikatfiler till servern

 1. Hitta katalogen på serven där filerna för certifikatet och nyckeln finns. Ladda sedan upp ditt mellanliggande certifikat (gd_iis_intermediates.p7b eller liknande) och primära certifikat (.crt-fil med slumpmässigt namn) i samma mapp.

Lägga till en snap-in för certifikatet till Microsoft Management Console (MMC)

 1. Klicka på din Startmeny och sedan på Kör.
 2. Skriv in mmc vid prompten och klicka på OK.
 3. Klicka på Fil och sedan på Lägg till/ta bort snap-in.
 4. Klicka på knappen Lägg till i det nya fönstret.
 5. Välj Certifikat i det nya fönstret och klicka på Lägg till.
 6. Välj Datorkonto för snap-in och klicka sedan på Nästa.
 7. Klicka på Lokal dator och sedan på Slutför.
 8. Klicka på Stäng i fönstret Lägg till en fristående snap-in.
 9. Klicka på OK i fönstret Lägg till/ta bort en snap-in.

Importera det mellanliggande SSL-certifikatet

 1. Klicka på i MCC-konsolen för att utöka Certifikat (lokal dator).
 2. Högerklicka på mappen för mellanliggande certifikatutfärdare, för musen över Alla aktiviteter och klicka sedan på Importera.
 3. Klicka på Nästa i det nya fönstret.
 4. Klicka på Bläddra, hitta det mellanliggande certifikatet som du har laddat upp och klicka på Öppna.
 5. Klicka på Nästa, kontrollera att certifikatinformationen är korrekt och klicka sedan på Slutför.
 6. Stäng meddelandet om att importen har slutförts.

Installera ditt SSL-certifikat med Exchange Management Console

 1. Klicka på din Startmeny och sedan på Program.
 2. Klicka för att expandera mappen Microsoft Exchange 2010 och klicka sedan på Exchange Management Console.
 3. Klicka på Microsoft Exchange On-Premises i den vänstra navigeringspanelen.
 4. Leta upp avsnittet Organisationssammanfattning på huvudpanelen och klicka på Hantera databaser.
 5. Klicka för att expandera Microsoft Exchange On-Premises i vänster navigeringspanel och klicka sedan på Serverkonfiguration.
 6. Hitta avsnittet Exchange-certifikat och klicka för att välja ditt certifikat.
 7. Leta upp ditt certifikatsavsnitt i den högra panelen Åtgärder och klicka sedan på Slutför väntande begäran.
 8. Klicka på Bläddra i det nya fönstret, hitta det primära certifikatet som du har laddat upp och klicka på Öppna.
 9. Klicka på Slutför.
 10. OBS! Om du ser ett felmeddelande om korrupta data eller ej korrekt konfigurerad Base64-kryptering, trycker du på F5 för att uppdatera din konsol. Kontrollera att certifikatet visar False i huvudpanelen under kolumnen Självsignerat. Om du ser True behöver du skapa en ny begäran om certifikatsignering (CSR) och uppdatera ditt certifikat.

 11. Klicka på Slutför.

Aktivera ditt SSL-certifikat

 1. Hitta avsnittet Exchange-certifikat och klicka för att välja ditt certifikat.
 2. Leta upp ditt certifikatsavsnitt i den högra panelen Åtgärder och klicka sedan på Tilldela tjänster till certifikat.
 3. Välj din server i det nya fönstret och klicka på Nästa.
 4. Välj tjänsterna som du vill aktivera certifikatet för (till exempel: SMTP, IMAP, POP och IIS).
 5. Klicka på Nästa och sedan på Tilldela.
 6. Klicka på Slutför.

Nästa steg

Mer information

OBS! Som hjälp för våra kunder ger vi information om hur vissa produkter från andra företag används, men vi varken rekommenderar eller stöder sådana produkter. Vi tar inte heller något ansvar för dessa produkters funktioner och pålitlighet. Varumärken och logotyper från tredje part är registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. Med ensamrätt.