GoDaddy Hjälp

Inaktivera kommentarer på gamla inlägg och sidor i WordPress

Du kan förhindra att besökare lämnar kommentarer på gamla WordPress-inlägg och -sidor för att minska skräppostkommentarer.

  1. Logga in på WordPress.
  2. I menyn på vänster sida väljer du Inställningar > Diskussion.
  3. I avsnittet Andra kommentarsinställningar markerar du kryssrutan bredvid Stäng automatiskt aviseringar som är äldre än XX dagar.
  4. På samma rad ändrar du antal dagar till det antal dagar du föredrar.
  5. Rulla längst ner på sidan och välj Spara ändringar.

Nu när du har ändrat den här inställningen kan användare inte lämna kommentarer på inlägg och sidor som är äldre det angivna antalet dagar.

Mer information