Kontohantering Hjälp

Hur anmäler jag ett bedrägeri?

På GoDaddy ser vi allvarligt på bedrägerier. Anmälningar om bedrägeri granskas via kundsupporten och skickas vidare för hantering till våra bedrägeriexperter. Om du hittar en debitering som du inte känner igen kan du fundera över följande:

  • Har du köpt något från GoDaddy under de senaste 3–5 åren? Då kan dina produkter omfattas av automatisk förnyelse. Om du har ett GoDaddy-konto kan du se hela din orderhistorik och granska alla objekt som omfattas av automatisk förnyelse på ditt konto.
  • Har beställningen gjorts av en affärspartner, familjemedlem, vän eller medarbetare som har tillgång till ditt kortnummer eller ditt GoDaddy-konto?
  • Finns det fler kort som är kopplade till ditt bank- eller kreditkonto? Då kan du behöva kontrollera att beställningen inte har gjorts av någon annan som innehar ett sådant kort.

Om du har kontrollerat och uteslutit allt ovan granskar vi gärna din debitering.

Det här behöver vi och så här kontaktar du oss

Var beredd på att tillhandahålla oss följande för att vi ska kunna granska din begäran:

  • Alla GoDaddy-konton
  • Datum och summa för betalningen
  • Auktoriseringskod eller beställningsnummer, i förekommande fall
  • För debiteringar via kreditkort: kreditkortsnummer
  • För debiteringar via PayPal: Transaktions-ID för den transaktion som det gäller, e-postadress för PayPal och avtals-ID hos PayPal

Kontakta vår kundsupport i ditt område.

Mer information