|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Hantera länkar och ankare

Med Website Builder kan du infoga hyperlänkar och ankare i dina webbsidor. Du kan lägga till hyperlänkar i text och bilder.

Infoga en hyperlänk

Med Website Builder kan du infoga hyperlänkar i dina innehållsblock.

Infoga en hyperlänk

 1. Logga in på ditt Website Builder-konto.
 2. Klicka på Starta webbplatsskaparenDesign-menyn.
 3. Välj den sida du vill redigera i listan Sida, om det behövs.
 4. Klicka på det block du vill redigera. Blocken har blå kontur.
 5. Placera markören där du vill lägga till hyperlänken och markera texten eller bilden du vill omvandla till en hyperlänk.
 6. Klicka på ikonen Skapa länk. (Kedjelänksikonen.)
 7. Välj något av följande i området Länka till:
  • E-post — Länk till en e-postadress.
  • URL — Länk till en webbplats.

   Du kan även lägga till andra uppgifter genom att radera text i fälten för URL och e-postadress och lägga till din egen information.

  • Sida — Skapa en hyperlänk till en annan sida i din webbplats.
  • Ladda upp — Skapar en hyperlänk till en fil.

   Om du inte har laddat upp filen som du vill skapa en hyperlänk till ska du ladda upp filen först. Mer information finns i

   .

  • Ankare — Skapa en hyperlänk till ett ankare på din webbplats.
  • Öppna i nytt fönster — Ställer in objektet så att det automatiskt öppnas i ett nytt fönster.
 8. Valfritt: Markera Följ ej för att förhindra att sökmotorer tar med hyperlänken i sina rankningar.
 9. Klicka på OK.

  För att ta bort en hyperlänk måste du ta bort texten eller bilden som innehåller hyperlänken.

Lägga till ett ankare

Med Website Builder kan du lägga till ankare i dina webbsidor.

Du kan använda ett ankare för att länka till ett specifikt område på en sida. Ankaret infogas i det område du vill länka till och sedan kan du lägga till en hyperlänk till det ankaret. När besökare klickar på hyperlänken dirigeras de till det område på sidan där du infogade ankaret.

Så lägger du till ett ankare

 1. Logga in på ditt Website Builder-konto.
 2. Klicka på WebbplatsskaparenDesign-menyn.
 3. Välj den sida du vill redigera i listan Sida, om det behövs.
 4. Klicka på det block du vill redigera. Blocken har blå kontur.
 5. Placera markören där du vill lägga till ankaret.
 6. Klicka på ikonen Skapa ankare.
 7. I fältet Ankarnamn, ange det domännamn du vill tilldela ankaret.
 8. Klicka på OK.

Lägga till ett ankare

Med Website Builder kan du länka till ankarna i dina webbsidor.

Så länkar du till ett ankare

 1. Logga in på ditt Website Builder-konto.
 2. Klicka på WebbplatsskaparenDesign-menyn.
 3. Välj den sida du vill redigera i listan Sida, om det behövs.
 4. Klicka på det block du vill redigera. Blocken har blå kontur.
 5. Placera markören där du vill lägga till hyperlänken och markera texten eller bilden du vill omvandla till en hyperlänk.
 6. Klicka på ikonen Skapa länk i formatteringsverktygsfältet ovanför rubriken. (Ikonen med jordgloben)
 7. Välj Ankare.
 8. Välj namnet på ankaret du vill länka till.
 9. Klicka på OK.

  Du kan inte länka till ett ankare i samma block som hyperlänken.

Nästa steg


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.