Hemsidor+ Marknadsföring Hjälp

Anpassa mitt Kontakta oss-avsnitt

Avsnittet Kontakta oss är ett användbart verktyg för att interagera med kunderna. Använd det för att visa din adress och plats samt öppettider, e-postadress, telefonnummer och WhatsApp-information. När besökare kontaktar dig kan de välja om de vill att du ska lägga till dem på prenumerationslistan för e-postmarknadsföring.

Kunder kan till och med skicka in ett formulär med bifogade filer. När kunden fyller i formuläret genomsöker vi det efter virus och skadlig programvara, och därefter skickas det till den e-postadress du har valt.

 1. Gå till GoDaddy produktsida.
 2. Bläddra till Websites + Marketing och välj Hantera bredvid webbplatsen du vill ändra.
 3. Välj Redigera webbplats eller Redigera sajt för att öppna webbplatsredigeraren.
 4. Anpassa avsnittet Kontakta oss.
  • Om det inte finns något Kontakta oss-avsnitt eller om du skulle vilja lägga till ytterligare ett kan du gå till önskat område på sidan där du vill lägga till ett avsnitt.

  Obs! Knapp för WhatsApp-chatt, Kontaktformulär och Öppettider är underavsnitt som finns på webbplatsredigeringspanelen Kontakta oss. Välj länken Kontakta oss för att återgå till huvudavsnittet eller välj Klar om du gör någon ändring.

 5. Välj den layout och utformning du vill använda i avsnittet Kontakta oss.
 6. Välj Knapp för WhatsApp-chatt om du vill ha kontakt med kunderna via den här appen.
  • Aktivera Knapp för WhatsApp-chatt.
  • Ange ditt WhatsApp-nummer.
 7. Välj Kontaktformulär om du vill att besökarna ska kunna kontakta dig.
  • Ange till vilken e-postadress du vill att meddelandena ska skickas i fältet Skicka meddelanden till.
  • Aktivera Visa anmälan till e-postlista för att få tillåtelse att skicka marknadsföring via e-post.
  • I avsnittet Redigera formulärfält kan du ange fältens ordning i formuläret genom att dra fälten till önskad plats.
  • Välj Lägg till för att lägga till extra fält. Ange ett Fältnamn och Indatatyp, och välj sedan Klart.
  • Välj ett fält för att redigera namnet, ta bort det eller ställa in att det ska vara obligatoriskt. (Fältet E-post och knappen Skicka kan inte tas bort.)
  • Tillåt att kunder skickar filer genom att aktivera Bilagor. Varje fil måste vara mindre än 10 MB, och den sammanlagda storleken för alla bilagor ska vara mindre än 15 MB.

  Obs! Kunder kan skicka följande filtyper:

  Media: .jpg, .jpeg, .jpe, .png, .gif, .mp4, .m4a, .vid, .qt, .mov, .mpeg, .mpga, .mp2, .mp2a, .mp3, .m2a, .m3a, .msvideo, .ogg, .3gpp, .webm, .webp, .flac, .wav, .tiff, .mkv, .mk3d och .mks.
  Dokument: .doc, .docx, .dot, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odp, .odt, .potx, .ppsx, .pdf, .txt, .text, .conf, .def, .list, .log, .in och .ini.
  Annat: .zip, .otf, .woff och .woff2.

 8. Välj Öppettider om du vill lägga till eller uppdatera öppettiderna.
  • Aktivera Visa öppettider.
  • Välj respektive veckodag för att ställa in öppettiderna för den dagen, även de dagar då du har stängt.
 9. Ändra Titel, Rubrik, Beskrivning och kontaktinformation om det behövs. Fält som är tomma visas inte förrän du lägger till text på nytt.
 10. Om du vill lägga till en karta eller uppdatera den kontrollerar du att en adress angetts och aktiverar sedan Visa karta. Om kartnålen inte visas på rätt plats kan du välja länken Justera plats och flytta nålen.
 11. Använd Förhandsgranskning för att se resultatet på din stationära dator eller mobil. När du är redo att göra ändringarna synliga för allmänheten är det dags att publicera din webbplats.

Mer information