Gå direkt till huvudinnehållet

GoDaddy Hjälp

Förstå hur inställningarna för ledtid fungerar


Steg 2 i Konfigurera Lokal hämtning Plus-serien.

Ledtid är en av de mer komplexa delarna av Lokal hämtning Plus. Det brukar handla om hur lång tid handlaren vill att det ska ta innan någon kan hämta sin beställning. En sådan fördröjning kan krävas av många olika skäl. Produkten kanske behöver skickas till en upphämtningsplats från ett lager, eller handlaren kanske behöver en viss tid för att baka kakbeställningen. Oavsett skäl gör ledtid att handlaren kan förlänga väntetiden tills kunden kan hämta sin beställning.

Inställningar för ledtid är bara tillgängliga när läget bokning av hämtning är satt till "Tillåt bokade möten" eller "Kräv bokade möten”.

I avsnittet Standardledtid kan du ange standardledtiden för att bestämma tidigaste upphämtningsdatum. Om du vill erbjuda möten, men inte lägga till en ledtid, kan du sätta den till 0. Du kan välja mellan timmar, dagar, veckor och till och med månader för att ange exakt vilken ledtid som passar din butik.

Sedan kan du konfigurera beräkning av ledtid. Det finns två alternativ just nu.

  • Räkna bara de timmar du har öppet. Pausas utanför öppettider och på helger.

    Det här är ett bra alternativ om du vill säkerställa att beräkning av ledtid följer din butiks öppettider. Men det kan också leda till förvirring kring hur länge standardledtiden varar.

  • Räkna kalenderdagar. Ignorerar öppettider och helger.

    Istället för att räkna med öppettider när ledtiden beräknas kan du räkna kalenderdagar för att säkerställa att beräkningen av ledtid är enklare att ange baserat på dina behov.

Obs! Om du använder dagar för ledtid och ledtidsberäkningen endast räknas utifrån timmar du håller öppet kan det medföra oväntade ledtider för dina kunder. Läs vår artikel om beräkning av ledtider i dagar för att få reda på mer