Hanterad WordPress e-handel Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Inställningar för produkthämtning

Steg 3 i Konfigurera Local Pickup Plus- serien.

Du kan konfigurera specifika produkter eller produktkategorier för lokal hämtning på några olika sätt. Den här artikeln gäller specifikt för lokal frakt för en produkt. För att konfigurera detta för en produkt, följ stegen nedan.

Alternativ för lokal hämtning

  • Kan hämta: Kunder kan välja om de vill skicka eller hämta.
  • Kan inte hämta: Endast frakt är tillgängligt.
  • Måste hämta: Endast hämtning är tillgänglig.

Konfigurera lokal hämtning för en produkt

Aktivera lokal hämtning för en viss produkt genom att följa stegen nedan:

  1. Logga in på WordPress .
  2. Gå till Produkter på menyn till vänster och välj den produkt du vill redigera.
  3. Rulla ner och välj fliken Frakt .
  4. Se fältet Lokal hämtning .
  5. Välj ett av de tre alternativen som visas ovan i listrutan för att aktivera eller begränsa lokal hämtning för produkten.
  6. Välj Uppdatera för att spara dina ändringar.

Mer info