GoDaddy Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Förstå GoDaddy Auctions®-betalningstransaktioner

Betala för en domän som du har vunnit på GoDaddy Auktioner & reg; beror på domänens försäljningspris. Om domänen säljs för mindre än 5 000 US $ hanterar vi transaktionen internt via Transaction Assurance. Om domänen säljer för mer än 5 000 USD kan vi behandla transaktionen via Escrow.com, en escrow-tjänst som drar av behandlingsavgifter från säljarens intäkter.


Transaction Assurance verifierar pengarna inom 5 dagar efter att köparen betalat för domänen på GoDaddy Auktioner & reg ;.

Efter verifieringen är det dags att överföra domänen till köparen.

  • Domäner som registrerats någon annanstans : Säljaren initierar överföringen genom att logga in på sitt Auktioner-konto , sedan Säljlista, sedan Såld och sedan Börja överföra och följer sedan vår vanliga överföringsprocess . Du måste uppdatera IPS-taggen på din .UK-domän till GoDaddy innan du börjar överföra domänen till köparen.
  • Domäner registrerade hos GoDaddy : Domäner med domänskydd aktiverat, du behöver nedgradera till inget skydd innan du överför till ett annat konto. När det är klart ska domänen flyttas till köparen automatiskt.

När Escrow.com bearbetar transaktionen sker följande steg:

  1. Köparen slutför en transaktion på 0 USD på GoDaddy Auktioner & reg; för att starta processen.
  2. Escrow.com skickar en e-post till köparen och säljaren med anvisningar om hur transaktionen ska slutföras.
  3. Köparen gör en betalning och Escrow.com verifierar och förvarar pengarna på ett icke-räntebärande konto.
  4. Köparens och säljarens kontostatus visas som köparens medel säkrade av Escrow.com i avsnittet Såld eller vunnit.
  5. Köparen kontaktar säljaren och säljaren initierar en överföring från sitt GoDaddy-konto till köparens konto eller så initierar köparen en domänöverföring från sin registrator.

Om köparen inte tar emot domänen inom 10 dagar kontaktar du Escrow.com för att följa upp transaktionen. Domänleverans kan inte garanteras och om säljaren inte kan leverera en domän kan vi utfärda en återbetalning till köparen.


Du måste göra en betalning inom 48 timmar efter att auktionen avslutats när du vinner en utgången domän. Efter den tiden debiteras du automatiskt för domänen och dess förnyelseavgift med betalningsmetoden i ditt konto. Om vi inte kan samla in betalningar för utgångna domäner som du har vunnit förlorar du alla rättigheter till domänen och ditt medlemskap i auktioner kommer att stängas av. När du har betalat för din domän kan vi vanligtvis flytta den till ditt konto inom 7-10 dagar.

Den nuvarande domänregistreraren får förnya domänen när som helst under registratorns respitperiod. Om detta inträffar är domänen inte längre tillgänglig för vinnare via auktion.

Relaterat steg

Mer information