Hanterad WordPress Hjälp

Förhindra problem med MySQL-storleksbegränsningar

Ditt Hanterade WordPress-blogg-värdtjänstkonto har en lagringsgräns på MySQL-databasen på 1 GB. När en databas kommer upp till den gränsen kommer den säkerhetskopiering som ingår inte att anslutas till din databas, och din webbplats kan då bli långsammare och vissa delar av din webbplats databasfunktioner kanske inte fungerar som de ska. Förhindra att databasen överskrider den här gränsen genom att ta bort extra information, onormala mängde kommentarer, borttagna inlägg och inläggsändringar.

  1. Kontrollera databasens storlek i phpMyAdmin.
  2. Ta bort extra information genom att optimera databasen.
  3. Ta bort oönskade kommentarer.
  4. Förhindra framtida kommentarer genom att ändra webbplatsens kommentarsinställningar.

Obs! När det handlar om storleksproblem för MySQL skickar vi ett första meddelande när vi upptäcker problemet, tar bort behörigheter inom två veckor och efter i allt 28 dagar raderar vi databasen som är för stor.

Mer information

  • Ta reda på hur du kan hantera din MySQL-databas på phpmyadmin.net.