Hanterad WordPress Hjälp

Optimera tabell i MySQL

Om din webbplats verkar långsam kan du prova att optimera webbplatsens databas genom att ta bort tomrum i data (kallas även extra information). Det kan hjälpa till att återställa hastigheten om databasen är orsaken, men det löser inte scriptet som skapade den extra informationen.

  1. Gå till sidan Mina produkter för GoDaddy. Du kan uppmanas att logga in.
  2. Öppna min phpMyAdmin.
  3. Under listan med tabeller väljer du Markera alla tabeller med extra information.
  4. Från listan väljer du Optimera tabell.

Mer information

  • Hitta mer information om hur man optimerar tabeller på mysql.com.