Gå direkt till huvudinnehållet
Ring oss
Telefonnummer och tider
Hjälpcenter

Utforska våra hjälpresurser online

Hjälp

Hanterad WordPress Hjälp

Öppna phpMyAdmin

Obs! Om du berördes av den nyligen inträffade säkerhetsincidenten som påverkade Hanterade WordPress-kunder så har vi redan ändrat ditt WordPress-databaslösenord åt dig. Du behöver inte ändra det. Om du vill se det nya databaslösenordet kan du följa stegen i den här artikeln. I steg 7 väljer du ögonikonen så visas lösenordet.

Du kan öppna phpMyAdmin för att direkt redigera databasen för Hanterade WordPress-bloggar. Det kan vara användbart om du vill göra en manuell import eller export av en databas, eller ändra enskilda databasvärden.

 1. Gå till GoDaddy produktsida.
 2. Gå till sidan Mina produkter och välj Hantera alla bredvid Hanterade WordPress-bloggar.
 3. För den webbplats du vill hantera väljer du Inställningar i menyikon-menyn.

  välj inställningar
 4. Gå till Produktionswebbplats och välj Visa mer.
  välj visa mer
 5. Välj Visa bredvid Databasuppgifter.
  välj visa
 6. Obs! För konton med Pro Hanterade WordPress-bloggar (finns endast i USA och Kanada) har vi redan loggat in dig och du kommer direkt till databasen. För konton av typen Bas, Deluxe, Komplett och Utvecklare fortsätter du med nästa steg.

 7. Kopiera Användarnamn och Lösenord till en textfil.
 8. Välj URL under phpMyAdmin-URL för att gå till inloggningsskärmen för databasen.
  Databasfönster
 9. Klistra in Användarnamn och Lösenord på inloggningsskärmen för att komma in i databasen.

Mer information