Hanterad WordPress Hjälp

Öppna phpMyAdmin

Öppna phpMyAdmin för att direkt redigera databasen för vilken Managed WordPress-sida som helst. Det kan vara användbart om du vill göra en manuell import eller export av en databas, eller ändra enskilda databasvärden.

 1. Gå till GoDaddy produktsida.
 2. Gå till sidan Mina produkter och välj Hantera alla bredvid Managed WordPress.
 3. För den webbplats du vill hantera väljer du Inställningar i menyikon-menyn.

  Välj Inställningar
 4. Under Produktionswebbplats väljer du Visa mer .
  Välj Visa fler
 5. Välj Öppna phpMyAdmin bredvid Databasuppgifter.
  Välj öppna phpMyAdmin

Mer information