Gå direkt till huvudinnehållet

Hanterad WordPress Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Flytta en Hanterad WordPress-webbplats till ett ohanterat WordPress-konto

Det kan finnas tillfällen då Hanterad WordPress inte uppfyller dina behov eller om du vill flytta till en annan värdleverantör. Följ dessa steg för att manuellt flytta en Hanterad WordPress-webbplats till en icke-hanterad WordPress-värd.

Obligatoriskt: Du behöver följande för att slutföra alla steg i den här serien:

• Ett ohanterat värdkonto som har konfigurerats och har en fungerande installation av WordPress att flytta din webbplats till. Innehållet på WordPress-webbplatsen du flyttar till skrivs över.
• En FTP-klient för att flytta dina webbplatsfiler. Det finns många tillgängliga FTP-klienter från tredje part, vi rekommenderar Filezilla FTP-klienten .
• En textredigerare för att göra nödvändiga ändringar i en SQL-fil. Det finns många externa textredigerare, vi rekommenderar Notepad ++ . Redigera inte filer i den här serien med ett ordbehandlingsprogram som Microsoft Word.
• Ge dig själv 30-60 minuter på dig att slutföra alla sex stegen.
  1. Ladda ner dina webbplatsfiler
  2. Exportera din webbplatsdatabas
  3. Ladda upp dina webbplatsfiler
  4. Redigera SQL-fil för import
  5. Importera din webbplatsdatabas
  6. Gör slutliga redigeringar