|  Start
Hjälp

Domäner Hjälp

Edit a DNS Template

Edit the details of your DNS templates, or add new records to a template at any time. Templates let you add multiple DNS records at once, instead of adding individual records to each domain.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Select DNS > DNS Templates.
    dns templates menu option
  3. Next to the template you want to use, select the edit dns template icon Edit Template icon.
  4. Next to the record you need to edit, select the edit dns pencil icon pencil icon. Or, select ADD to add a new record to the template.
  5. Select Save after you've made your changes.

Please allow up to 48 hours for your DNS changes to take full effect globally.

Related step

More info


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.