|  Start
Hjälp

WordPress Hjälp

Change the number of links allowed in a WordPress comment

You can adjust the number of links a WordPress comment can contain before it requires moderation. SPAM comments often contain numerous links, so this setting can help reduce it.

  1. Log in to WordPress
  2. Go to Settings > Discussion
  3. Locate the Comment Moderation section
  4. In the first line of this section, change the number according to your preference. Any comments containing that many or more links will automatically require approval.
  5. Scroll to the bottom of the page, and click Save Changes.
  6. Log into a test user and try to submit a comment that includes more links than you defined in your settings.

More info


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.