GoDaddy Hjälp

Ändra WordPress-tema i FTP

Du kan göra anpassade ändringar av CSS för ditt WordPress-tema via FTP.

  1. Lägg till ett underordnat tema innan du ändrar ett Wordpress-tema.
  2. Anslut till din värdtjänst med FTP.
  3. Navigera sedan till katalogen wp-content/themes.
  4. Öppna katalogen med ditt underordnade tema.
  5. Leta upp och redigera filen style.css.
  6. Spara ändringarna och ladda upp filen.

Mer information