GoDaddy Hjälp

Ändra storleken på bilder i WordPress

Om du har en bild i fel storlek på din sida eller i ett inlägg och den måste justeras.

  1. Logga in på WordPress .
  2. Klicka på Sidor eller Inlägg beroende på vad du vill redigera.
  3. Klicka på Redigera under sidan eller inläggets rubrik.
  4. Hitta och välj bilden vars storlek du vill justera. Du kan ändra storleken genom att dra i handtagen eller i blockinställningarna till höger.

    Exempel på hur du justerar bildens storlek med handtagen
  5. Klicka på Uppdatera längst upp till höger.
  6. Mer information: