GoDaddy Hjälp

Ändra rubriken i WordPress

Du kan manuellt ändra PHP-koden i rubriken för din WordPress-webbplats. Då kan du ändra mer än bara texten som visas längst upp på sidorna.

  1. Lägg till ett underordnat tema innan du ändrar ett Wordpress-tema.
  2. Anslut till din webbplats med FTP eller Filhanterare.
  3. Navigera till katalogen wp-content/themes.
  4. Öppna katalogen med det tema som du vill jobba med.
  5. Leta upp filen header.php.
  6. Kopiera filen till rätt katalog för underordnat tema.
  7. Redigera och uppdatera filen header.php i katalogen för underordnat tema.

Ändringar av filen header.php som ligger i katalogen med det underordnade temat har direkt företräde framför den ursprungliga header.php.

Mer information