GoDaddy Hjälp

Ändra mitt WordPress-lösenord i kontrollpanelen

Du kan uppdatera ditt WordPress-lösenord inifrån kontrollpanelen. Du måste känna till ditt aktuella lösenord för att använda de här stegen.

Obs! Om du inte kommer ihåg ditt befintliga lösenord kan du ändra det med en återställningslänk för lösenord.

  1. Logga in på WordPress.
  2. I menyn till vänster väljer du Användare och sedan Alla användare.
  3. Under Användarnamn letar du upp och markerar ditt användarnamn.
  4. På sidan Profil rullar du ner tills du hittar avsnittet Kontohantering.
  5. Klicka på Ange nytt lösenord.
  6. Ange ditt nya lösenord eller anteckna det lösenord som genereras automatiskt.

    Obs! Tänk på att säkerheten på din webbplats bara är så bra som styrkan på ditt lösenord. Läs mer om hur man skapar starka lösenord i vår videoserie Tips och tricks för webbplatssäkerhet.

  7. Längst ner på sidan väljer du Uppdatera profil.

Använd ditt nya lösenord nästa gång du loggar in på WordPress.

Mer information