GoDaddy Hjälp

Ändra fotnoten i WordPress

Obligatoriskt: Innan du gör några ändringar i ett WordPress-tema ska du skapa ett underordnat tema för att undvika att du förlorar dina ändringar när temat uppdateras.

Du kan manuellt ändra PHP-koden i fotnoten för din WordPress-webbplats. Redigering av PHP-koden gör det möjligt för dig att anpassa ditt temas footer.php-fil efter dina behov och ändra mer än bara texten som visas längst ner på sidorna. Följ stegen nedan för att redigera din WordPress-fotnot:

  1. Anslut till din webbplats med FTP eller Filhanterare.
  2. Navigera till katalogen wp-content/themes.
  3. Öppna katalogen med det tema som du vill jobba med.
  4. Leta upp filen footer.php.
  5. Kopiera filen till rätt katalog för underordnat tema.
  6. Redigera och uppdatera filen footer.php i katalogen för underordnat tema.

Ändringar av filen footer.php som ligger i katalogen med det underordnade temat har direkt företräde framför den ursprungliga filen.

Mer information