GoDaddy Hjälp

Ändra fotnoten i WordPress

Du kan manuellt ändra PHP-koden i fotnoten för din WordPress-webbplats. Redigering av PHP-koden gör det möjligt för dig att anpassa fotnoten efter dina behov och ändra mer än bara texten som visas längst ner på sidorna. Följ stegen nedan för att redigera din Wordpress-fotnot:

Obs! Innan du gör några ändringar i ett WordPress-tema ska du skapa ett underordnat tema för att undvika att du förlorar dina ändringar när temat uppdateras.
  1. Anslut till din webbplats med FTP.
  2. Navigera till katalogen wp-content/themes.
  3. Öppna katalogen med det tema som du vill jobba med.
  4. Leta upp filen footer.php.
  5. Kopiera filen till rätt katalog för underordnat tema.
  6. Redigera och uppdatera filen footer.php i katalogen för underordnat tema.

Ändringar av filen footer.php som ligger i katalogen med det underordnade temat har direkt företräde framför den ursprungliga footer.php.

Mer information