Gå direkt till huvudinnehållet
Ring oss
Telefonnummer och tider
Hjälpcenter

Utforska våra hjälpresurser online

Hjälp

GoDaddy Hjälp

Ändra fotnoten i WordPress

Du kan manuellt ändra PHP-koden i fotnoten för din WordPress-webbplats. Då kan du ändra mer än bara texten som visas längst ner på sidorna.

Innan du ska göra ändringar av WordPress-tema bör du skapa ett underordnat tema för att undvika att du förlorar dina ändringar när du uppdaterar temat.

  1. Anslut till din webbplats med FTP.
  2. Navigera till katalogen wp-content/themes.
  3. Öppna katalogen med det tema som du vill jobba med.
  4. Leta upp filen footer.php.
  5. Kopiera filen till rätt katalog för underordnat tema.
  6. Redigera och uppdatera filen footer.php i katalogen för underordnat tema.

Ändringar av filen footer.php som ligger i katalogen med det underordnade temat har direkt företräde framför den ursprungliga footer.php.

Mer information