GoDaddy Hjälp

Aktivera ett integrerat SSL

Ett integrerat SSL är ett standard-SSL som är inbyggt i flera av våra värdtjänstprodukter. När du köper ett paket med Webbhotell Plus, cPanel Maximum, Managed WordPress Komplett eller Managed WordPress E-handel aktiveras SSL automatiskt. När det är aktiverat beror på vilken värdtjänstprodukt du har.

Obs! Är du osäker på vilken värdtjänstprodukt du har? Så här kan du ta reda på det.

Obs! Om du uppgraderat ett värdtjänstpaket som redan har ett betalt SSL-certifikat installerat kan du bara fortsätta att använda det SSL-certifikatet. Om du hellre vill använda det integrerade SSL-certifikatet kan du avinstallera SSL-certifikatet från din GoDaddy-värdtjänst så installeras det integrerade SSL-certifikatet automatiskt efteråt.

Linux värdtjänster och Webbhotell Plus

När ditt värdtjänstkonto är aktiverat kommer vi att automatiskt försöka installera ett integrerat SSL på din primära domän. Så här tar du reda på status för den här installationen:

  1. Logga in på ditt GoDaddy-konto och öppna produkten. (Behöver du hjälp med att öppna din produkt?)
  2. Under avsnittet Säkerhet kontrollerar du statusen för ditt SSL-certifikat.

Obs! Med paketen Webbhotell Plus och cPanel Maximum skyddas din huvuddomän och dess underdomäner automatiskt med ett kostnadsfritt, domänverifierat SSL-certifikat.

Managed WordPress

Det integrerade SSL-certifikatet är aktiverat när du bifogar din domäntill Managed WordPress-kontot. Aktiveringen kan ta upp till 30 minuter att slutföra.

Obs! Om din domän ligger på ett separat GoDaddy-konto eller hos en tredje part kan du behöva verifiera ditt domänägarskap.

Relaterat steg

Mer information