Gå direkt till huvudinnehållet

GoDaddy Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Aktivera ett integrerat SSL

En integrerad SSL är en standard SSL som är inbyggd i flera av våra värdprodukter. När du köper en webbhotell för företag, cPanel Maximum, WordPress Hosting Ultimate eller WordPress Hosting e-handel aktiveras SSL automatiskt. När den är aktiverad beror på vilken värdprodukt du har.

OBS! Är du osäker på vilken värdtjänstprodukt du har? Så här kontrollerar du .

cPanel och webbhotell för företag

När ditt värdtjänstkonto har aktiverats försöker vi automatiskt installera det integrerade SSL på din primära domän. Så här kontrollerar du installationens status:

  1. Logga in på ditt GoDaddy-konto och öppna produkten. (Behöver du hjälp med att öppna din produkt?)
  2. Under avsnittet Säkerhet kontrollerar du ditt SSL-certifikats status.

WordPress-värdtjänster

Det integrerade SSL aktiveras när du kopplar din domän till WordPress-värdtjänstkontot istället för när produkten konfigureras först. Aktiveringen kan ta upp till 30 minuter att genomföra.

OBS! Om din domän finns i ett separat GoDaddy-konto eller hos en tredje part kan du behöva verifiera domänägarskapet .

Använda ett betalt SSL

Om du har uppgraderat en plan som redan har ett betalt SSL installerat kan du helt enkelt fortsätta använda det aktuella SSL-certifikatet. Om du hellre vill använda Integrerad SSL avinstallerar du SSL-certifikatet från din GoDaddy-värdtjänst och det integrerade SSL installeras automatiskt efteråt.

OBS! Det integrerade SSL-dokumentet täcker endast den primära domänen för Business Hosting- eller cPanel Maximum- planer. Om du vill använda en separat betald SSL för din värdtjänstplan aktiverar du och installerar SSL-produkten .

Relaterat steg

Mer information