|  Start
Hjälp

Domäner Hjälp

About .pe Domains

The .pe country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents Peru. The information below applies to the following country-code second-level domain names (ccSLDs) that we offer at this time:

  • .com.pe - Intended for commercial entities
  • .net.pe - Intended for network infrastructures, such as Internet Service Providers (ISPs)
  • .org.pe - Intended for noncommercial entities
  • .nom.pe - Intended for general purpose

Domain names can be up to 63 characters, with a minimum of one character, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except as the first or last characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #. Domain names beginning or ending with hyphens, as well as domain names with hyphens in the third and fourth positions, are prohibited.

Funktioner Tillgänglighet
Vem kan registrera? Vem som helst
Registreringslängd 1 - 5 years
Förnyelselängd 1 - 4 years
Begränsningar på förnyelser Uppgifter nedan1
Namnserverkrav Uppgifter nedan2
Överföringar till GoDaddy Stöds
Överföringar till någon annan Stöds
Privat registrering Stöds
Skyddad registrering Stöds
Bevakningar Stöds inte
Volymregistrering Stöds
Kontoändring Stöds
Kontaktuppdateringar Stöds
IDN:er Spanish IDN characters supported: á, é, í, ó, ú and ñ
Utgång/inlösen Kontakta kundsupport
Policy beträffande återbetalning See below3
Register RCP NIC.PE

Information

1 Begränsningar vid förnyelse

Ditt domännamn med ändelsen .pe förnyas på dess utgångsdatum. Vi försöker automatiskt förnya det en dag före utgångsdatumet för domännamnet. Om förnyelseförsöket misslyckas försöker vi automatiskt förnya det 12 dagar senare och på nytt 19 dagar efter det.

Om vi inte kan förnya domännamnet automatiskt och du inte förnyar det manuellt inom 25 dagar efter utgångsdatum dag måste den lösas in. Det kan tillkomma en avgift för inlösen. Ditt domännamn kommer att tas bort och avlägsnas från ditt konto om det inte förnyas senast 29 dagar efter utgångsdatum.

2 Namnserverkrav

Namnserverfunktioner Information
IPv4 Stöds
IPv6 Stöds
DNSSEC Stöds inte
Lägsta antal namnservrar 1
Högsta antal namnservrar 10

Det kan ta upp till fem arbetsdagar att uppdatera namnservrar.

3 Refund policy

Mer information om återbetalningar finns på sidan för FÖRETAGS_NAMNs återbetalningspolicy. De flesta domäner följer standardvillkoren, men vissa domäner har undantag eller saknar helt möjlighet för återbetalning. Läs mer under BÅDA för följande kategorier:

  • Produkter med specialvillkor för återbetalning (läs under Registrering/förnyelse av domännamn)
  • Produkter som inte är berättigade till återbetalning

Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.