SSL-certifikat Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Verifiera min SSL-certifikatbegäran för en primär domän på ett GoDaddy-värdtjänstkonto som Linux (cPanel), Windows (Plesk) eller en webbplats Builder v7


Innan vi kan utfärda ditt certifikat måste vi verifiera att du kontrollerar de domäner som du begär certifikatet för.

För att göra det snabbare och ge dig tid att arbeta med andra saker försöker vi göra verifieringen med information vi redan har eller med information vi kan få från tredje part. Om vi behöver ytterligare information kontaktar vårt verifieringsteam dig för att få ditt certifikat godkänt.

Vi utfärdar vanligtvis certifikat inom 24 timmar efter vi har fått allt som krävs för att godkänna certifikatet. Vi skickar ett e-postmeddelande när ditt certifikat utfärdas.

När ditt certifikat har utfärdats

Vi har redan installerat ditt certifikat åt dig. För att skydda all din trafik på webbplatsen kan du behöva omdirigera din trafik från HTTP till HTTPS .