|  Start
Hjälp

Kontohantering Hjälp

Vanliga frågor om GDPR

Vad är GDPR?‌‌

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-lag med fokus på dataskydd och integritet för alla medborgare och boende inom EU. GDPR styr hur företag (inklusive GoDaddy) kan behandla personuppgifter från personer inom EU. GDPR träder i kraft den 25 maj 2018. En fullständig beskrivning av GDPR och hur GoDaddy följer GDPR finns i Vad är GDPR?

Vem påverkar detta?

Detta påverkar hur GoDaddy hanterar data för de kunder som är bosatta inom EU. Dessutom skickas användare i vissa länder till GoDaddys webbplats för en annan marknad eftersom de har samma språk och valuta (t.ex. kunder i Marocko som använder GoDaddys webbplats för Frankrike). Dessa kunder behandlas på samma sätt som kunder inom EU och därmed kommer deras uppgifter generellt att hanteras enligt samma GDPR-krav. Gå till Lista över länder som påverkas av GDPR för att se en lista över de länder som påverkas.

Vad är WHOIS?

WHOIS är en tjänst med befogenhet från ICANN som tillhandahåller grundläggande information om en registrerad domän, t.ex. kontaktinformation om ägare, tillgänglighetsstatus för domänen och via vilket företag domänen har registrerats.

Hur fungerar åtkomsten till WHOIS-data?

WHOIS-data levereras vanligtvis till slutanvändare via dedikerade webbportaler eller via en automatisk mekanism som kallas ”Port 43-åtkomst”. Även om webbportaler, till exempel https://whois.godaddy.com kan skydda mot datainsamling med hjälp av CAPTCHA och andra webbaserade auktoriseringsmetoder, har Port 43-åtkomst inget sådant skydd och kan därmed utsättas för volyminsamling av domändata, vilket leder till problem med SPAM och automatiska samtal för våra kunder.

Hur påverkar GDPR tillgänglighet och åtkomst till WHOIS-data?

För att säkerställa att vi följer GDPR och övriga gällande globala integritetslagar måste GoDaddy begränsa både publicering av och tillgång till WHOIS-data.

  • Port 43-åtkomst
  • Förutom att Port 43 saknar tillräckligt skydd och nödvändiga säkerhetsåtgärder, är det även möjligt att volyminsamla data utan begränsning och legitima ändamål. Därför kommer GoDaddy begränsa vilka data vi publicerar på Port 43-åtkomstpunkten till domänens tekniska information, samt stat/region och land för domänkontakterna.

  • GoDaddys https://whois.godaddy.com
  • För de domäner som påverkas av GDPR (se listan ovan) kommer endast domänens tekniska information, registrerarens land och stat/region samt registrerarens organisation att visas. GoDaddy kommer att fortsätta att publicera fullständiga WHOIS-data för alla andra domäner (om de inte använder en proxy- eller sekretesstjänst för att skydda personuppgifterna).

Hur kan jag kontakta registrerare vars uppgifter inte publiceras i WHOIS?

GoDaddy har skapat ett webbaserat formulär för att komma i kontakt med den registrerade ägaren till ett domännamn. När GDPR börjar gälla den 25 maj kommer det i WHOIS-sökningar på https://whois.godaddy.com finnas ett alternativ att kontakta registreraren via ett webbaserat formulär som skickas som ett e-postmeddelande till registreraren.

Hur kan jag komma åt WHOIS-data för en undersökning som görs av en polismyndighet?

För domäner där WHOIS inte påverkas av GDPR finns fullständiga kontaktuppgifter på https://whois.godaddy.com. Om WHOIS-resultaten visar Domains By Proxy som registrerare finns mer information om hur du kan gå vidare i Stämningspolicy för Domains By Proxy. För domäner med WHOIS-poster som omfattas av reglerna för GDPR kan du från och med den 25 maj kontakta whoisrequests@GoDaddy.com.

Vad gäller om jag bor i en skyddad region och jag precis har köpt Domains By Proxy?

Om du har köpt Domains By Proxy inom 30 dagar före den 25 maj 2018 är du berättigad till en full återbetalning om du vill avsluta tjänsten. Om du vill behålla Domains By Proxy får du en uppgradering med förbättrad säkerhet och en extra säkerhetsprodukt utan extra kostnad. Ett e-postmeddelande skickas ut omkring den 25 maj med mer information.


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.