Hanterad WordPress Hjälp

Vad är Hanterade Wordpress-bloggar?

Hanterade WordPress-bloggar är en värdtjänstlösning som har utformats för att ge dig en snabbare, säkrare och bättre optimerad WordPress-webbplats.

Med hanterade WordPress-bloggar utför vi vissa grundläggande administrationsuppgifter åt dig, till exempel att installera WordPress, utföra dagliga säkerhetskopieringar, viktiga WordPress-uppdateringar och cachelagring på servernivå. Det betyder att du kan fokusera på vad du gör bäst, vilket är att skapa och publicera innehåll som engagerar din målgrupp.


Sammanfattning av nyckelfunktioner för Managed WordPress:

  • Automatisk installation av den senaste WordPress-versionen.
  • Automatiska kärnuppdateringar av WordPress.
  • Cachelagring som höjer prestanda.
  • Automatiska dagliga säkerhetskopieringar (senaste 30 dagarna).
  • Integrerat SSL ingår på livstid med ditt värdtjänstkonto.
  • Verktyg för enklicksflytt.
  • Förbättrad säkerhet genom begränsad filåtkomst.
  • Säkerställ åtkomst till dina filer och databas med SFTP och phpMyAdmin.

På grund av de här optimeringarna förekommer det även några begränsningar du bör vara medveten om. Till exempel stöder inte Hanterade WordPress-bloggar WordPress-nätverk med flera webbplatser och det finns en anpassad lista över insticksprogram som inte kan installeras på grund av säkerhetssårbarheter, dubblettfunktioner för inbyggda funktioner, egenskaper med låg prestanda och en del som inte fungerar.

Med hanterade WordPress-bloggar kan du känna dig trygg i att din webbplats alltid är aktuell, säker och presterar på topp. Det betyder att du kan lägga mer tid på att skapa högkvalitativt innehåll, engagera dina kunder och bygga upp ditt varumärke.

Mer information