Hanterad WordPress Hjälp

Blockerade listade insticksprogram

Din hanterade WordPress-blogg har blockerat följande insticksprogram, vilket innebär att du inte kan installera dem. Om vi upptäcker att du har installerat dem på ditt konto kommer de att tas bort.

Klicka för att välja avsnitt
SäkerhetskopiorCachning
DubblettfunktionPrestanda
Relaterade inläggSäkerhetsproblem
StatistikOnödig/fungerar ej

Obligatoriskt: Artikeln gäller alla Hanterade WordPress-konton: Bas, Deluxe, Komplett, Utvecklare, Pro och E-handel. Det här är inte en slutgiltig lista. Alla insticksprogram som passar in i dessa kategorier eller som på annat vis är kända för att orsaka problem kan när som helst läggas till i listan eller inaktiveras.

Det är viktigt att förstå att det finns insticksprogramsutvecklare som korrigerar problem snabbt och publicerar omedelbara uppdateringar. Insticksprogram listade med versionsinfo identifierar de versioner som är blockerade.

Ofta har en nyare eller uppdaterad version inte samma sårbarhet som insticksprogrammet var blockerat för och kan därför ändå installeras. Insticksprogram som inte har versionsinfo är bara blockerade eftersom inga uppdaterade eller förbättrade versioner finns tillgängliga.

Obs! Uppdaterade versioner kan normalt installeras förutom om annat anges i kolumnen Mer info.

Nyligen blockerade

De senaste tillagda insticksprogrammen anges här högst upp samt i sina respektive kategorier, för att markera nya hot mot värdtjänstmiljön och din webbplats.

Namn på insticksprogramKategoriMer information
miniorange-malware-protectionSäkerhetsproblemSårbarhetsinformation för övergivet/sårbart insticksprogram
web-application-firewallSäkerhetsproblemSårbarhetsinformation för övergivet/sårbart insticksprogram

Säkerhetskopior

Ditt hanterade WordPress-konto erbjuder redan 30 dagar med säkerhetskopior, så därför erbjuder de här insticksprogrammen en dubblettfunktion.

För att säkerhetskopiera din webbplats på begäran kan du använda sFTP-åtkomst och ett insticksprogram för databaser som WP-DB-Backup eller WP-DBManager.

Namn på insticksprogramMer information
6scan-backupÖvergivet insticksprogram/insticksprogram utan stöd
ezpz-one-click-backupÖvergivet insticksprogram/insticksprogram utan stöd med dubblettfunktion
the-codetree-backupÖvergivet insticksprogram/insticksprogram utan stöd
updraftÖvergivet insticksprogram/insticksprogram utan stöd
UpdraftPlusKickstarta ditt företags onlineverksamhet och spara stort på våra populäraste produkter under ramadan!  
wponlinebackupÖvergivet insticksprogram/insticksprogram utan stöd med dubblettfunktion

Cachning

Ditt hanterade WordPress-konto har redan inbyggd funktion för cachning.

Om din webbplats är långsam kan du prova följande:

Namn på insticksprogramMer information
w3-total-cacheSe beskrivning av kategorin
wp-cacheSe beskrivning av kategorin
wp-cachecomSe beskrivning av kategorin
wp-fast-cacheSe beskrivning av kategorin
wp-fastest-cacheSe beskrivning av kategorin
wp-file-cacheSe beskrivning av kategorin
wp-super-cacheSe beskrivning av kategorin

Dubblettfunktion

De här insticksprogrammen har dubblettfunktioner för olika delar av vårt system.

Namn på insticksprogramMer information
wp-resetSe beskrivning av kategorin
advanced-wp-resetSe beskrivning av kategorin
6scan-protectionÖvergivet insticksprogram/insticksprogram utan stöd med dubblettfunktion
adminerSe beskrivning av kategorin
portable-phpmyadminSe beskrivning av kategorin
wordpress-gzip-compressionSe beskrivning av kategorin
wp-phpmyadminSe beskrivning av kategorin

Prestanda

De här insticksprogrammen presterar överlag inte väl, särskilt inte på stora webbplatser.

Namn på insticksprogramMer information
adsense-click-fraud-monitoringSe beskrivning av kategorin
broken-link-checkerAnvänd istället klientprogramvara på din dator eller en extern tjänst
google-sitemap-generatorVersion 4.0 och tidigare – Använd istället Google Sitemaps eller WordPress SEO
google-xml-sitemaps-with-multisite-supportAnvänd istället Google Sitemaps eller WordPress SEO

Relaterade inlägg

Insticksprogrammen ökar belastningen på databaser genom att använda ineffektiva förfrågningar, dålig cachning eller dålig skalning för stora webbplatser.

Du kan dock använda alla tjänster som hanterar relationslogik utanför webbplatsen, t.ex. Jetpack.

Namn på insticksprogramMer information
contextual-related-postsSe beskrivning av kategorin
fuzzy-seo-boosterSe beskrivning av kategorin
seo-alrpSe beskrivning av kategorin
similar-postsSe beskrivning av kategorin
wordpress-popular-postsVersion 3.1.1 och tidigare
yet-another-featured-posts-pluginSe beskrivning av kategorin
yet-another-related-posts-pluginVersion 5.30.5 och äldre

Säkerhetsproblem

Dessa insticksprogram har associerade säkerhetsproblem som anges i kolumnen Mer info.

Namn på insticksprogramMer information
miniorange-malware-protectionSårbarhetsinformation för övergivet/sårbart insticksprogram
web-application-firewallSårbarhetsinformation för övergivet/sårbart insticksprogram
NextGEN-galleriVersion 3.2.10 och tidigare – sårbarhetsinformation
MailPoetVersion 2.6.6 och tidigare – sårbarhetsinformation
Pipdig Power PackVersion 2.6.6 och tidigare – sårbarhetsinformation
slick-popupVersion 1.7.1 och tidigare
toolspackSårbarhetsinformation
wp-copysafe-webSårbarhetsinformation
wp-copysafe-pdfSårbarhetsinformation
wp-database-backupVersion 5.1 och tidigare
wp-live-chat-supportVersion 8.0.33 och tidigare – sårbarhetsinformation
Sök och ersätt i realtidVersion 3.9 och tidigare – sårbarhetsinformation

Statistik

Ditt konto fungerar inte med dessa insticksprogram eftersom de påverkar din webbplats prestanda på ett negativt sätt. Detta på grund av att de skickar många förfrågningar till din databas och kan förhindra att webbplatsen cachas.

Du kan dock använda alla tjänster som registrerar och lagrar statistik utanför webbplatsen. Detta omfattar Chartbeat (betalversion), Google Analytics (gratis), Jetpack (gratis) och Segment.io (gratis).

Namn på insticksprogramMer information
jr-referrerSe beskrivning av kategorin
referrer-wpSe beskrivning av kategorin
statpressSe beskrivning av kategorin
wp-postviewsSe beskrivning av kategorin
wp-power-statsSe beskrivning av kategorin
wp-slimstatSe beskrivning av kategorin

Onödig/fungerar ej

De här insticksprogrammen erbjuder inga nya funktioner och fungerar i nuläget inte på vårt system.

Namn på insticksprogramMer information
Hello DollySe beskrivning av kategorin
p3-profilerUppdateras inte längre
sgcachepressBehövs ej för kunder som migrerar från SiteGround
synthesisBehövs ej för kunder som migrerar från Synthesis
wordpress-beta-testerFungerar ej med GoDaddy Hanterade WordPress-bloggar
wp-engine-snapshotBehövs ej för kunder som migrerar från WP Engine
wpengine-commonBehövs ej för kunder som migrerar från WP Engine

Mer information