Microsoft 365 från GoDaddy Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Vad är en delad brevlåda?

En delad brevlåda är en inkorg som låter flera personer skicka och ta emot e-post från samma adress. Det här är bra för exempelvis ett företag som kanske vill dela med sig av svar på kundfrågor. Alla medlemmar i den delade brevlådan kan svara på ett e-postmeddelande som skickas till den delade adressen. Alla svar visas som om de skickas från den delade e-postadressen snarare än den enskilda personen.

Säg att Molly sätter upp frågor@coolexample.com och lägger till sina partners, Jane och Paul, som medlemmar. När någon av de tre svarar på ett e-postmeddelande som skickas till frågorna @ , kommer svaret från frågor@coolexample.com , istället för från Molly, Jane eller Pauls individuella e-postadresser.

Eftersom en delad brevlåda är en hel inkorg har medlemmarna en gemensam kalender och kontaktlista. En delad brevlåda tillåter en viss mängd e-postlagring, utan att du behöver betala mer.

En delad brevlåda har tekniskt sett ingen ägare och den har inte heller ett eget lösenord. Medlemmar kan alltså inte logga in direkt på den delade brevlådan. Administratören måste lägga till dig som medlem i den delade brevlådan och sedan kan du komma åt den, antingen online eller via en e-postklient .

Relaterat steg

Mer information