|  Start
Hjälp

Gen 4 VPS och dedikerade servrar Hjälp

Unblock ports required for my Generation 4 server

Required: You need to enable admin access to follow these steps.

For smooth operation of your Generation 4 server, you need to unblock ports 2223 and 2224 as described here. If server events are "stuck" because the necessary ports were blocked, follow these steps and try again after 15 minutes.

OBS! Det här förfarandet beskriver hur du avblockerar portar om du använder FirewallD, ett vanligt brandväggsverktyg som medföljer CentOS 7. Om du använder ett annat brandväggsverktyg kan du behöva ändra koden ovan.

 1. Anslut till servern via SSH. Läs mer på Anslut till din server eller ditt delade värdkonto med SSH.
 2. Kör följande kommando:
  sudo firewall-cmd --permanent --add-port=2223-2224/tcp
 3. Run these commands:
  sudo firewall-cmd --reload
  sudo firewall-cmd --list-ports
  The second of these two commands verifies that the ports are unblocked.

Mer information


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.