Gen 4 VPS och dedikerade servrar Hjälp

Anslut till min server med SSH (Secure Shell)

Följ dessa allmänna steg för att ansluta till din Gen 4 VPS eller dedikerade server via SSH med en klient.


Obs! De exakta stegen för anslutning via SSH beror på vilken SSH-klient du använder (vi rekommenderar PuTTy för Windows eller Terminal för macOS). Du hittar mer information i dokumentationen till PuTTy eller Terminal.

Innan du följer de här stegen måste du veta följande:

Har du all information? Nu sätter vi igång!

  1. Starta SSH-klienten.
  2. Ange värden (ditt domännamn eller IP-adress) och din SSH-port (standard är 22) för att ansluta till SSH.
  3. När du blir ombedd anger du ditt primära SSH-användarnamn och -lösenord.

Obs! Vi ger information om hur vissa produkter från tredje part används. Vi varken rekommenderar eller stöder sådana produkter och tar inte heller något ansvar för dessa produkters funktioner eller pålitlighet. Varumärken och logotyper från tredje part är registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Med ensamrätt.

Mer information