GoDaddy Hjälp

Byta till rotanvändaren på min Linux-server

Om du vill kunna få ut så mycket som möjligt av din Linux-server behöver du förmodligen förr eller senare installera något eller ändra någon konfigurationsfil som behöver rot/admin-åtkomst. Du kan göra detta genom att bli ersättningsanvändaren, superanvändaren eller växlingsanvändaren.

Varning: Eftersom du kan göra vad som helst när du har rot-/adminåtkomst, händer det lätt att du rör till det på servern. Var försiktig.
  1. Aktivera rot-/adminåtkomst för din server.
  2. Anslut via SSH till din server och kör följande kommando:
    sudo su -
  3. Ange lösenordet för servern. Nu bör du ha rotåtkomst.

Mer information