GoDaddy Hjälp

Tillåt att sökmotorer indexerar min WordPress-webbplats

Om du vill att din WordPress-webbplats ska synas i sökresultat på Google och Bing måste du först tillåta att dessa sökmotorer genomsöker och indexerar webbplatsen. Följ stegen nedan för att se till att sökmotorerna kan indexera sidorna på webbplatsen.

  1. Logga in på WordPress.
  2. Välj Inställningar och sedan Läsa.
  3. Se till att Avråd sökmotorer från att indexera den här webbplatsen inte är markerat.
    • Om det alternativet är valt avmarkerar du kryssrutan och väljer sedan Spara ändringar.
      Obs! När indexering har aktiverats kan det ta från några dagar och upp till några veckor innan sökmotorer börjar genomsöka och ranka din webbplats. Du kan också be Google att genomsöka din webbplats på nytt.

Mer information