Hemsidor+ Marknadsföring Hjälp

Ta bort personal i onlinebokningar

Ibland kan personal och scheman ändras så att du måste ta bort personal som val för dina bokningar. Innan du börjar måste du ta bort personalen från alla tjänster som de är tilldelade till.

Se paket och priser sidan för att se om onlinebokningar är ett alternativ för ditt språk och land.

  1. Gå till GoDaddy produktsida.
  2. Bläddra till Websites + Marketing och välj Hantera bredvid webbplatsen.
  3. Gå till kontrollpanelen och välj Bokningar > Personal.
  4. Välj den personal som du vill ta bort.
  5. Välj Ta bort bredvid knapparna Spara och Avbryt och välj sedan OK för att bekräfta valet. Texten Ta bort är grå tills medarbetaren har tagits bort från alla tjänster. Lägg till eller redigera en tjänst för onlinebokningar för att ta bort medarbetaren.

Mer information