Hanterad WordPress Hjälp

Ta bort min webbplats

Om du inte längre vill använda en webbplats eller vill börja om från början kan du ta bort den från ditt paket för Managed WordPress.

Obs! När du tar bort en Managed WordPress-webbplats med tillhörande domän kommer den domänen automatiskt att parkeras tills du använder den igen.

Varning: Att ta bort en webbplats innebär att allt innehåll på Managed WordPress-webbplatsen tas bort permanent. Du bör bara ta bort en webbplats om du är ok med att bygga om webbplatsen från grunden.
  1. Gå till GoDaddy produktsida.
  2. Gå till sidan Mina produkter och välj Hantera alla bredvid Managed WordPress.
    Välj Hantera alla
  3. För den webbplats du vill ta bort väljer du Ta bort från Menyikon-menyn.
    Välj ta bort
  4. Skriv Ta bort och välj sedan Ta bort.

Din webbplats har tagits bort. Ingen fara, det här påverkar inte ditt paket för Managed WordPress, bara webbplatsen. Du kan lägga till en webbplats när du är redo att börja om.

Mer information