Hanterad WordPress Hjälp

Lägg till webbplats

Ditt -Managed WordPress-paket innehåller ett visst antal webbplatser. Så här lägger du till en webbplats för att komma igång.

  1. Gå till GoDaddy produktsida.
  2. I avsnittet Managed WordPress väljer du Hantera alla.
  3. I övre högra hörnet väljer du knappen Skapa WP-webbplats.
  4. Hur vill du börja bygga din WordPress-webbplats? Välj bland:
    • Jag vill börja bygga en helt ny webbplats
    • Jag vill flytta en befintlig WordPress-webbplats
  5. Följ stegen i mallen för att lägga till webbplatsen.

Relaterade steg

Mer information