Kontohantering Hjälp

Stäng av 2-stegsverifiering

Om du vill stänga av 2-stegsverifiering (2SV) måste du först kontrollera att du fortfarande har tillgång till enheten, autentiseringsappen eller maskinvarans säkerhetsnyckel som användes för att konfigurera 2SV.

Har du åtkomst till en enhet eller app som du använde när du ställde in 2SV?


Du behöver inte förlora åtkomst till ditt konto bara för att du förlorar åtkomst till din enhet. Vi kan hjälpa dig även om du inte har enheten, autentiseringsappen eller säkerhetsnyckeln för maskinvaran som du använde för att ställa in tvåstegsverifiering. Skicka en begäran via vårt formulär så ser vi till att du kommer in på ditt konto.

Obligatoriskt: Du behöver ha ditt kundnummer för att följa de här stegen. Om du inte kan det slutför du processen Glömt användarnamn. Vi skickar e-post med ditt kundnummer överst.
 1. Gå till formuläret Återfå åtkomst till mitt konto.
 2. Välj åtkomst till tvåstegsverifiering.
 3. Ange ditt Kundnummer och välj sedan Nästa.
 4. Ange ditt förnamn, efternamn, e-postadress och telefonnummer och välj sedan Nästa.
  • E-postadressen måste stämma överens med den e-postadress som är registrerad på ditt konto. Om du inte har tillgång till e-postadressen skickar du en begäran via avsnittet E-poståtkomst i formuläret istället. Du kan avbryta 2SV.
 5. Ladda upp en skannad eller digital färgkopia av din statligt utfärdade ID-handling med foto. Om du inte är kontoinnehavare behöver du ladda upp ID för både kontoinnehavaren och dig själv. Välj Nästa.
  • Vänta ... Varför behöver ni min ID-handling? Du ställde in 2SV för att skydda ditt konto. Vi vill också skydda det! Vi behöver en ID-handling för att kringgå 2SV-säkerhetsåtgärden för att verifiera att du är kontoinnehavaren, så att vi kan skydda ditt konto från kapningsförsök. Du kan vara säker på att dina uppgifter skyddas och att de inte används för något annat än att bekräfta att du är kontoinnehavaren. Du hittar mer information om dessa krav i våra Användningsvillkor.
 6. I den nedrullningsbara listrutan väljer du Ja eller Nej för att kontrollera om ett företag är angivet som kontoinnehavare. Välj Nästa.
  • Om du väljer Ja ska du ange Företagsnamn och ladda upp en statligt utfärdad ID-handling för företagsidentifiering.
 7. (Valfritt) Ange eventuell Ytterligare information och välj sedan Nästa.
 8. Bredvid avtalet markerar du kryssrutan och slutför sedan säkerhetsutmaningen.
 9. Välj Skicka. Vi kontaktar dig om din begäran.

Obs! Den här processen upplever för närvarande en stor volym av begäranden. Vi återkommer till dig så snart som möjligt.


Om du har åtkomst till enheten, autentiseringsappen eller säkerhetsnyckeln som du använde för att konfigurera tvåstegsverifiering (2SV) kan du bara logga in och ta bort den, så är du redo! Du kan aktivera den igen när som helst.

 1. Gå till GoDaddy Sidan Inloggning och PIN-kod .
 2. Du kan uppmanas att logga in. Om du har aktiverat 2SV ska du ange koden från din telefon eller Authenticator-appen, alternativt ange din säkerhetsnyckel.

  Obs! Har du inte fått din 2SV-kod? Vår 2SV-felsökning kan hjälpa dig.

 3. Under Tvåstegsverifiering väljer du Redigera.
 4. Välj Ta bort bredvid autentiseringsmetoden som du vill ta bort.
 5. Välj Ta bort. Ett meddelande om att åtgärden har utförts visas och därefter inaktiveras 2SV omedelbart.
 6. Upprepa steg 3 och 4 om du har ställt in en reservmetod för 2SV och vill ta bort den.

Mer information