Gå direkt till huvudinnehållet

Kontohantering Hjälp

Stäng av 2-stegsverifiering

Om du vill stänga av 2-stegsverifiering (2SV) måste du först kontrollera att du fortfarande har tillgång till enheten, Authenticator-appen eller maskinvarans säkerhetsnyckel som användes för att konfigurera 2SV.

Har du åtkomst till en enhet eller app som du använde när du ställde in 2SV?


Om du har åtkomst till enheten, autentiseringsappen eller säkerhetsnyckeln som du använde för att konfigurera tvåstegsverifiering (2SV) kan du bara logga in och ta bort den, så är du redo! Du kan aktivera den igen när som helst.

  1. Gå till GoDaddy Sidan Inloggning och PIN-kod .
  2. Du kan uppmanas att logga in. Om du har aktiverat 2SV ska du ange koden från din telefon eller Authenticator-appen, alternativt ange din säkerhetsnyckel.

    Obs! Har du inte fått din 2SV-kod? Vår 2SV-felsökning kan hjälpa dig.

  3. Under Tvåstegsverifiering väljer du Redigera.
  4. Välj Ta bort bredvid autentiseringsmetoden som du vill ta bort.
  5. Välj Ta bort. Ett meddelande om att åtgärden har utförts visas och därefter inaktiveras 2SV omedelbart.
  6. Upprepa steg 3 och 4 om du har ställt in en reservmetod för 2SV och vill ta bort den.

Mer information